Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

"Eksport na OLX"

Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich użytkowników Fixly – Wykonawców
posiadających aktywne i niezablokowane konto w Serwisie Fixly. W ramach Akcji promocyjnej, Wykonawca, który spełnił warunki uczestnictwa wskazane powyżej, jest uprawniony do skorzystania z jednej z poniższych tymczasowych pakietów promocyjnych:

Nazwa pakietu Cena pakietu
Eksport do OLX na 14 dni 15 zł brutto
150 punktów Fixly (ważnych 90 dni) +
Eksport do OLX na 14 dni
150 zł brutto

 

 

Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 12.10.2020 r. od godz. 00:01 do 12.20.2020 r. do godz. 23:59.