Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Poradnik montażysty

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższym poradniku montażysty. Znaleźć można tutaj najważniejsze wskazówki dotyczące kontaktu z klientem, wytyczne i dobre praktyki montażowe oraz podstawy bezpiecznego przebiegu prac:

1. przed montażem:

- Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie, na przykład polisę OC, polisę OC rozszerzoną o OC za produkt czy polisę all risk,
- przed przystąpieniem do zlecenia należy podpisać umowę ze Zlecającym, w której zostanie zawarty zakres prac, cena usługi oraz termin realizacji,
- przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy towar jest kompletny,
- montaż powinien zostać wykonany przy wykorzystaniu elementów dołączonych do produktu; zabronione jest używanie innych elementów czy też przerabianie mebli - spowoduje to utratę gwarancji,
- Wykonawca powinien być ubrany w odzież roboczą, zapewniającą bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy,
- zarówno przed, w trakcie, jak i po realizacji prac montażowych Wykonawca nie może wyrażać się negatywnie o Partnerze, pracownikach Partnera czy poruszać tematów przyjętych ogólnie za drażliwe.

 

2. w trakcie montażu:

- meble powinny być zamontowane zgodnie z załączoną instrukcją oraz w terminie ustalonym wspólnie ze Zlecającym,
- montaż powinien być wykonany z należytą starannością, celem zapewnienia najwyższej jakości usługi,
- Wykonawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz Zlecającego tak, aby montaż odbył się bez szkody lub uszczerbku na zdrowiu, a także majątku Zlecającego,
- jeżeli w trakcie montażu Wykonawca lub Zlecający zauważy uszkodzenia lub braki towaru, Zlecający powinien niezwłocznie zgłosić reklamację do Partnera, za pomocą dedykowanych do tego kanałów kontaktu,
- w przypadku ewentualnego spóźnienia na umówiony termin należy bezzwłocznie poinformować o tym klienta oraz zaproponować nową godzinę przyjazdu,


3. po realizacji usługi:
- pozostałe po montażu odpady są własnością Zlecającego, co oznacza, że po wykonaniu prac należy je posegregować, a jeśli klient wyrazi taką prośbę - przenieść do najbliższego miejsca gromadzenia odpadów,
- po zakończeniu prac montażowych należy posprzątać pomieszczenie oraz wyczyścić gotowe meble,
- po wykonanym montażu Zlecający powinien dokonać odbioru oraz sprawdzić jakości wykonanej usługi. Wymagane jest też przeprowadzenie krótkiego instruktażu użytkowania mebli.

Zasady współpracy:
Szczegółowe zasady współpracy w ramach Programu partnerskiego “Montaż Mebli IKEA” dostępne w tym artykule: FAQ dla Wykonawcy.

Czat jest obecnie niedostępny. Skontaktuj się z nami poprzez Formularz kontaktowy.