Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Prawa konsumenta — ważne informacje

Jako stronie transakcji internetowej mogą przysługiwać Ci pewne prawa wynikające z przepisów o ochronie konsumentów. Chcemy przybliżyć Ci w tym dokumencie podstawowe definicje i opisy sytuacji, w których obowiązuje ochrona prawna. 

Transakcje internetowe

Prawo ochrony konsumentów ma zastosowanie do umów zawieranych na odległość, w tym z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcą) a konsumentem albo przedsiębiorcą, który zawiera umowę poza swoją działalnością gospodarczą. 

Umowy zawarte na odległość to umowy zawarte z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. W przypadku platformy Fixly umowy te odnoszą się do Usług realizowanych z Płatnościami Fixly.

Jeśli na przykład jako konsument zamówisz Usługę wykonania naprawy od Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą za pośrednictwem usługi Płatności Fixly, będą chronić Cię przepisy o ochronie konsumentów.

Kim jest konsument?

Konsument to osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kim jest przedsiębiorca?

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Może to być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego. 

Kiedy prawa konsumenta mają naprawdę znaczenie? 

Prawa konsumenta są istotne w przypadku transakcji zawieranych w Internecie. Jako klient Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą możesz korzystać z pewnych praw chroniących Cię przed różnymi sytuacjami, w których stwierdzisz, że Usługa nie spełnia Twoich oczekiwań. 

Czasami może się okazać, że Usługa nie została zrealizowana w całości lub sposób jej wykonania różni się od opisu w Ofercie. Może to również dotyczyć usługi wykonanej niefachowo, na przykład, jeśli praca jest wykonana niedbale lub wykonanie ma usterki. W tego typu sytuacjach możesz złożyć Wykonawcy skargę i skorzystać z praw wynikających z przepisów konsumenckich (np. rękojmi).

Odstąpienie od umowy

W przypadku Usługi zamówionej w Internecie, zlecający będący konsumentem ma co najmniej 14 dni od daty zawarcia umowy na wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pamiętaj, że niektórzy Wykonawcy mogą wyznaczyć dłuższy termin na wykonanie tego prawa.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do każdej transakcji internetowej — istnieją pewne usługi, które są z niego wyłączone. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach nie można odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy — dowiedz się więcej.

Więcej informacji o prawach konsumenta

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o przepisach ochrony konsumentów, odwiedź oficjalną stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.

 

W przypadku pytań skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Czat jest obecnie niedostępny. Skontaktuj się z nami poprzez Formularz kontaktowy.