Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Konieczność złożenia deklaracji Omnibus

Zmiany na Fixly związane z unijną dyrektywą Omnibus

Dyrektywa Omnibus to europejskie prawo, którego skutkiem jest zmiana polskich przepisów o ochronie praw konsumentów. Jej celem jest unowocześnienie zasad ochrony praw konsumentów w państwach członkowskich EU. Dyrektywa Omnibus została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2023 r. W związku z nowymi przepisami Fixly dostosowuje swój interfejs i rozwija funkcjonalności umożliwiające skuteczną realizację obowiązków.

W ramach rozwoju naszej platformy, Fixly wprowadza nowe rozwiązania, które mają zwiększyć transparentność na platformie. Wprowadzone zmiany umożliwią prostsze złożenie deklaracji o statusie Wykonawcy oraz przedstawienie odpowiednich informacji Zlecającym.

Określenie rodzaju konta Fixly

1. Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie deklaracji określającej, czy oferują Usługi prywatnie czy biznesowo (w ramach prowadzenia działalności gospodarczej). Złożenie prawidłowej deklaracji jest obowiązkiem Wykonawcy. 

2. Wykonawcy mają możliwość złożenia deklaracji o statusie konta Fixly w ramach procesu rejestracji konta oraz za pomocą dedykowanych formularzy deklaracyjnych, które zostaną udostępnione w ramach naszej platformy. Użytkownik prywatny ma możliwość zmiany rodzaju prowadzonego konta i zadeklarowanie świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiana rodzaju konta Firma na konto Osoby prywatnej nie jest możliwa.

3. Wykonawcy, którzy skorzystali z dotychczasowych funkcjonalności “Dane firmy sprawdzone w GUS” otrzymają status Wykonawcy profesjonalnego, bez konieczności składania odrębnych deklaracji.

4. W ramach Profilu i Twojej wizytówki Wykonawcy Zlecającym udostępnione zostaną informacje o:

  • typie Wykonawcy — Osoba prywatna / Firma,
  • podziale obowiązków pomiędzy Fixly i Wykonawcą,
  • informacja o możliwości skorzystania z uprawnień konsumenckich.

Określenie typu Wykonawcy

W zależności od charakteru korzystania z Fixly każdy Wykonawca będzie miał przypisaną odpowiednią rolę:

  • Użytkownik biznesowy — przedsiębiorca, czyli osoba, która korzysta z Fixly w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej – użytkownikiem biznesowym będzie na przykład osoba, która korzysta z Fixly w celu oferowania usługi swojej firmy.
  • Użytkownik prywatny — osoba, która korzysta z Fixly jak konsument, a nie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową — użytkownikiem prywatnym będzie na przykład osoba, która okazjonalnie świadczy swoje usługi na Fixly, nie czyniąc z tego działalności zorganizowanej, prowadzonej w celach zarobkowych.

Składanie deklaracji

Na jednym koncie Fixly nie można oferować usług świadczonych prywatnie oraz w ramach prowadzenia firmy. Do każdego typu świadczenia usług (prywatnie, jako firma) wymagane jest oddzielne konto.

 

W przypadku pytań skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Czat jest obecnie niedostępny. Skontaktuj się z nami poprzez Formularz kontaktowy.