Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Dostęp do danych osobowych

Czym jest żądanie dostępu do danych?

Żądanie dostępu do danych to prawo każdej osoby do uzyskania informacji gromadzonej przez Grupę OLX na temat konkretnej osoby. Innymi słowy, jest to prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które dotyczą konkretnego użytkownika.


Jak mogę zgłosić wniosek o dostęp do danych?

Taki wniosek możesz zgłosić z poziomu ustawień Twojego konta. Zwróć uwagę, że funkcjonalność ta jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Wniosek możesz złożyć pod linkiem „DOSTĘP DO DANYCH”. Po skorzystaniu z tej opcji otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia wniosku. Dane zostaną Ci udostępnione w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Udostępnienie danych może trwać dłużej w szczególnych przypadkach lub jeśli dane są wyjątkowo obszerne i/lub skomplikowane. W obu przypadkach zostaniesz poinformowany o dłuższymi niż 30 dni czasie przygotowania danych. Jeśli w celu przygotowania danych będziemy potrzebowali od Ciebie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania właściwego użytkownika, skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. Będziemy wówczas czekać na informację od Ciebie, zanim przygotujemy właściwe dane. Jeśli będziesz miał dodatkowe pytania dotyczące tego procesu, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Czy muszę podawać uzasadnienie, dlaczego chcę mieć dostęp do danych?

Nie, nie musisz nas informować, dlaczego chcesz mieć dostęp do swoich danych. Zgodnie z RODO masz prawo dostępu do swoich danych bez podawania dodatkowego uzasadnienia.


Jakie dane mam prawo uzyskać?

Masz prawo uzyskać informację, czy jakiekolwiek dane osobowe na Twój temat są przetwarzane, a jeśli są – masz prawo uzyskać:
- kopię danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
- opis danych, cel przetwarzania wskazanych danych oraz informację, jeśli Grupa OLX udostępnia dane podmiotom trzecim (w szczególności jeśli podmioty są w państwach trzecich lub należą do międzynarodowych koncernów),
- przewidywany okres przechowywania danych osobowych (jeśli określenie tego czasu będzie niemożliwe – uzyskasz informację o kryteriach wykorzystanych do określenia tego czasu),
- logikę wykorzystywaną przy automatyzacji decyzji na podstawie dostępnych danych (jeśli konkretnie wnioskowałeś o tą informację).
Dodatkowo uzyskasz informację o:
- przysługującym Tobie prawie do żądania od Grupy OLX sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych lub sprzeciwie wobec przetwarzania takich danych,
- przysługującym Tobie prawie do złożenia skargi do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w Polsce.


Czy Grupa OLX może wstrzymać udostępnienie danych?

Może się zdarzyć, że Grupa OLX otrzyma wniosek złożony w imieniu innej osoby. Jest to często konieczne w przypadku prawników działających w imieniu klienta lub po prostu dlatego, że dana osoba chce, aby ktoś inny działał w jej imieniu. W takich przypadkach Grupa OLX musi się upewnić, że osoba trzecia składająca wniosek ma zgodę danej osoby na działanie w jej imieniu. Obowiązkiem osoby trzeciej, działającej w imieniu właściwego użytkownika, jest dostarczenie w takiej sytuacji dowodu swojego umocowania, którym może być na przykład pełnomocnictwo.


Czy Grupa OLX może odmówić udostępnienia mi danych?

To nie powinno mieć miejsca. Jeśli jednak Grupa OLX nie zrealizuje Twojego wniosku, możesz zgłosić skargę do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w Polsce. Zanim to zrobisz, skontaktuj się z nami, aby ustalić, jaki jest powód niezrealizowania Twojego wniosku.


Czy obowiązują jakieś opłaty?

Nie. Wszelkie działania podejmowane w następstwie Twojego wniosku są nieodpłatne. Niemniej jednak, jeśli wniosek jest bezzasadny lub szczególnie obszerny, Grupa OLX ma prawo:
- nałożyć stosowną opłatę związaną z kosztami administracyjnymi wynikającymi z przygotowania danych, np. wydruk i wysyłka obszernego zestawu dokumentów,
- odmówić realizacji wniosku.

Czat jest obecnie niedostępny. Skontaktuj się z nami poprzez Formularz kontaktowy.