Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Usunięcie danych osobowych

Czy mogę żądać usunięcia swoich danych?

Tak. Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały one zebrane lub nie ma innych zgodnych z prawem celów ich dalszego przetwarzania. Możesz poprosić Grupę OLX o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych i ich usunięcie.


Znajdź opcję „Zapomnij mnie” na swoim koncie i kliknij. Otrzymasz stosowne potwierdzenie.
Pamiętaj, że po wykonaniu tej czynności nie będziesz mógł tego cofnąć.


Pamiętaj, że Twoje dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie miesiąca od momentu zgłoszenia.


Udostępnienie danych może trwać dłużej w szczególnych przypadkach lub jeśli dane są wyjątkowo obszerne i/lub skomplikowane. W obu przypadkach zostaniesz poinformowany o dłuższymi niż 30 dni czasie przygotowania danych. Jeśli w celu przygotowania danych będziemy potrzebowali od Ciebie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania właściwego użytkownika, to skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. Będziemy wówczas czekać na informację od Ciebie, zanim przygotujemy właściwe dane. Jeśli będziesz miał dodatkowe pytania dotyczące tego procesu, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Czy mogę poprosić o zablokowanie moich danych osobowych?

Tak. Masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych. Proszę pamiętaj, że zgodnie z RODO istnieją jednak pewne wyjątki.

Czy mogę uzyskać dane lub zażądać ich przeniesienia do innego administratora?

Tak. Masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że możesz otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Grupie OLX w uporządkowanym, powszechnie używanym i łatwym do odczytu maszynowego formacie. Możesz również poprosić o przeniesienie danych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe.

Co jeśli Grupa OLX odrzuci moją prośbę?

To nie powinno się wydarzyć! Jeśli jednak Grupa OLX nie odniesie się do żądania, które złożyłeś, możesz wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzoru. Zanim to zrobisz, zalecamy jednak kontakt z nami w celu ustalenia okoliczności.

Czy muszę ponieść opłatę?

Nie. Wszelkie działania podejmowane w następstwie Twojego wniosku są nieodpłatne. Niemniej jednak, jeśli wniosek jest bezzasadny lub szczególnie obszerny, Grupa OLX ma prawo:
- nałożyć stosowną opłatę związaną z kosztami administracyjnymi wynikającymi z przygotowania danych, np. wydruk i wysyłka obszernego zestawu dokumentów,
- odmówić realizacji wniosku.

Czat jest obecnie niedostępny. Skontaktuj się z nami poprzez Formularz kontaktowy.