Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Unikatowy adres URL profilu

Dzięki zakupionej opcji Twoja strona Premium zyskujesz możliwość zmiany swojego adresu URL profilu. Dobrze skonstruowany adres URL profilu będzie łatwiejszy do zapamiętania dla klientów i pozwoli na lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarce. 

Jak zmienić adres URL profilu?

Po zakupieniu opcji Twoja strona Premium w ustawieniach konta uzyskasz możliwość stworzenia samodzielnie adresu URL, który będzie przydzielony do twojego profilu. 

TS_URL.pngAdres URL musi:

- być unikalny, czyli nie może być taki sam jak adres innych użytkowników,
- mieć od 3 do 100 znaków,
- składać się ze znaków alfanumerycznych, czyli “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ” oraz dozwolone jest także użycie myślnika “-”,
- zaczynać się i kończyć tylko znakami alfanumerycznymi: „abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”

Adres URL nie może:

- zawierać spacji i symboli specjalnych (z wyjątkiem wspomnianego myślnika “-”).

Zalecamy użyć imienia i nazwiska lub nazwy firmy, dzięki czemu inne osoby, którym udostępnisz adres URL, znajdą Twój profil.

Jeśli wskazany adres URL nie jest dostępny, wybierz inny. Nie można przekazać niestandardowego adresu URL innemu użytkownikowi na jego życzenie. 

Co w przypadku kiedy minie ważność opcji Twoja strona Premium

Kiedy opcja premium wygaśnie, a Ty nie zakupisz jej ponownie, to automatycznie twój adres URL wraca do domyślnej wersji. Zachowujemy twój niestandardowy URL przez 30 dni. Po 30 dniach będzie dostępny dla wszystkich innych użytkowników. Nie będzie on już po kliknięciu kierował klientów do twojego profilu. 

Przykład:

Domyślna wersja URL do profilu po rejestracji Wykonawcy to: fixly.pl/xxxx, natomiast po zakupie opcji “Twoja strona Premium”, Wykonawca dokonał zmiany adresu URL na fixly.pl/MojaFirma. Po 30 dniach, Wykonawca nie zakupił ponownie opcji premium, a więc niestandardowy adres URL fixly.pl/MojaFirma nie jest już aktywny. Profil bez zakupionej opcji “Twoja strona Premium” jest nadal widoczny ale pod adresem w wersji domyślej, czyli fixly.pl/xxxx. 

Jeśli więc Wykonawca w ciągu 30 dni zakupi opcję premium, to stworzony niestandardowy adres URL będzie kierował ponownie na jego profil. 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o Twoja strona Premium? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: FAQ.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.