Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Jak dodać zapytanie?

Aby dodać zapytanie w ramach Programu Partnerskiego ‘Montaż mebli IKEA’, wejdź na stronę: www.fixly.pl/ikea i wybierz kategorię mebli zakupionych u Partnera.

CP_jak_doda__zapytanie_A.png

W kolejnym kroku wskaż odpowiednie meble oraz ich liczbę. Pod grafikami mebli podana jest sugerowana cena montażu. Finalna cena zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym.

W kolejnych krokach wybierz preferowany termin realizacji usługi oraz lokalizację. W ostatnim kroku możesz podać dodatkowe informacje dotyczące zlecenia - na przykład oryginalną nazwę mebli, zdjęcia, skan paragonu lub zamówienia. Dzięki umieszczeniu dodatkowych informacji możesz liczyć na to, że Wykonawcy chętniej zgłoszą się do zlecenia.

 

W jaki sposób muszę się przygotować do montażu?

Przed przystąpieniem do montażu należy podpisać umowę z Wykonawcą na realizację usługi oraz sprawdzić czy Produkt posiada wszystkie elementy niezbędne do wykonania zlecenia. Przy montażu powinien być Zlecający lub osoba przez niego upoważniona. Dodatkowo należy przygotować pomieszczenie zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- pomieszczenie jest odpowiednio zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi (posiada okna, szczelny dach, drzwi),
- w pomieszczeniu panuje odpowiednia wilgotność i temperatura pokojowa,
- montaż jest możliwy z uwzględnieniem obecnej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej,
- instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna jest sprawna i umożliwia przeprowadzenie testu poprawności montażu,
- towar, który będzie montowany powinien znajdować się w tym samym pomieszczeniu; jeżeli jest to niemożliwe z powodu zbyt małej powierzchni towar może znajdować się w sąsiednim pomieszczeniu na tej samej kondygnacji,
- zapewnienie dostępu do toalety oraz bieżącej wody,
- Zlecający wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed, w trakcie i po montażu.

 

Co zrobić w przypadku nieprofesjonalnej obsługi ze strony wykonawcy? 

W przypadku nieprofesjonalnej obsługi, np. nieumyślnego uszkodzenia mienia zlecającego, niedokończenia pracy, przywłaszczenia mienia zlecającego, pojawienia się w stanie wskazującym na niezdolność do realizacji zlecenia, pozostawienia bałaganu po realizacji zlecenia czy spóźnienia na umówiony termin wykonania usługi, należy poinformować o zaistniałej sytuacji Zespół Obsługi Użytkownika. Fixly będzie kontaktować się z danym Wykonawcą w kwestii rekompensaty, dokończenia usługi czy z prośbą o kontakt Wykonawcy ze Zlecającym w celu wyjaśniania sprawy. Na czas wyjaśnienia zgłoszenia Program Partnerski zostanie zablokowany na koncie Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w wyniku zdarzenia losowego, np. choroby lub wypadku, nie będzie w stanie pojawić się na miejscu wykonania usługi powinien niezwłocznie, jeśli tylko jest to możliwe, poinformować o tym Zlecającego i zaproponować inny termin realizacji prac. W przypadku braku możliwości uzgodnienia nowego terminu można skorzystać z oferty pozostałych Wykonawców, którzy zgłosili się do zapytania. 

 

Przygotowaliśmy także dla Ciebie specjalny artykuł z najczęściej zadawanymi pytaniami przez Zleceniodawców dotyczącymi Programu Partnerskiego Montaż mebli IKEA: FAQ.

Czat jest obecnie niedostępny. Skontaktuj się z nami poprzez Formularz kontaktowy.