Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Wsparcie w procesie reklamacji w ramach Programu Partnerskiego Montaż Mebli IKEA

1. Jak mogę uzyskać wsparcie Fixly przy zgłoszeniu reklamacji usługi wykonanej w ramach Programu Partnerskiego ‘Montaż mebli IKEA’ ?
2. Jakie informacje ułatwią Fixly wsparcie w zgłoszeniu reklamacji usługi w ramach Programu Partnerskiego ‘Montaż mebli IKEA’ ?
3. Jaki jest czas na złożenie reklamacji usługi przy wsparciu Fixly w ramach Programu Partnerskiego ‘Montaż mebli IKEA’ ?
4. W jaki sposób zespół obsługi Fixly pomaga w kontakcie z Wykonawcą w sprawie reklamacji?


1. Jak mogę uzyskać wsparcie Fixly przy zgłoszeniu reklamacji usługi wykonanej w ramach Programu Partnerskiego ‘Montaż mebli IKEA’ ?

Proces reklamacyjny odbywa się bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem, który skorzystał z usług Wykonawcy. Fixly umożliwia jednak - na zasadach określonych poniżej oraz wedle swobodnego wyboru Użytkownika - zgłoszenie reklamacji do Wykonawcy za pośrednictwem Serwisu i przy jego udziale. Podstawą do zgłoszenia prośby o wsparcie w składaniu reklamacji usługi dotyczącej Programu Partnerskiego ‘Montaż mebli IKEA’ w ramach niniejszego procesu jest:

- dodanie Zapytania w kategorii ‘Montaż mebli IKEA’ na Fixly
- realizacja usługi przez Wykonawcę, który zgłosił się do Zapytania w kategorii ‘Montaż mebli IKEA’
- dostarczenie co najmniej jednego z dowodów realizacji usługi: umowy, faktury, zdjęcia, protokołu odbioru, zrzutu ekranu rozmowy na czacie Fixly (potwierdzającego wykonanie usługi)

Zgłoszenie prośby o wsparcie w składaniu reklamacji odbywa się drogą mailową na kontakt@fixly.pl.
W tytule wiadomości należy wpisać ‘Reklamacja Montaż mebli IKEA’. Zgłoszenie powyższej prośby oznacza upoważnienie Fixly do przekazania reklamacji w imieniu użytkownika wskazanemu Wykonawcy na zasadach opisanych w punkcie 3.


2. Jakie informacje ułatwią Fixly wsparcie w zgłoszeniu reklamacji usługi w ramach Programu Partnerskiego ‘Montaż mebli IKEA’ ?

Abyśmy mogli lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację, w przesłanym zgłoszeniu reklamacyjnym należy załączyć posiadane dowody realizacji usługi - podpisaną umowę, fakturę, zdjęcia, protokół odbioru, zrzut ekranu rozmowy na czacie Fixly, który wskazuje zasadność reklamacji.


3. Jaki jest czas na zgłoszenie reklamacji usługi przy wsparciu Fixly w ramach Programu Partnerskiego ‘Montaż mebli IKEA’ ?

Na zgłoszenie do zespołu obsługi Fixly prośby o wsparcie w reklamacji do Wykonawcy jest 14 dni od daty realizacji zlecenia. W żadnym wypadku powyższy termin nie ogranicza prawa Użytkownika do składania reklamacji bezpośrednio wobec Wykonawcy zgodnie z terminami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - w tym po upływie 14 dni od daty realizacji zlecenia. Upływ powyższego terminu oznacza jedynie, że Użytkownik nie może skorzystać ze wsparcia Fixly przy zgłoszeniu reklamacji do Wykonawcy i powinien to zrobić bezpośrednio wobec Wykonawcy.

Jeżeli przedmiotem reklamacji jest produkt, a nie usługa Wykonawcy, to należy zareklamować go bezpośrednio u Partnera Programu - IKEA.

Aby uzyskać pomoc w sprawach reklamacji kierowanych do IKEA wejdź na: https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/ 

 

4. W jaki sposób zespół obsługi Fixly pomaga w kontakcie z Wykonawcą w sprawie przy zgłoszeniu reklamacji?

Po zgłoszeniu prośby o wsparcie w składaniu reklamacji dział obsługi Fixly zapoznaje się z przekazanymi przez Użytkownika wyjaśnieniami i dowodami i (a) przekazuje reklamację Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Użytkownika oraz proponuje Wykonawcy, jakie kroki należy podjąć w celu rozwiązania sprawy albo (b) informuje Użytkownika o istotnych brakach reklamacji (np. niejasnym stanie faktycznym, skierowania jej do niewłaściwej osoby) i wówczas nie przekazuje jej Wykonawcy. Na wyraźne życzenie Użytkownika Fixly przekazuje jednak reklamację, o której mowa w lit. (b) powyżej Wykonawcy.
Zgodnie z obowiązującym prawem Wykonawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do otrzymanej reklamacji - jeżeli Użytkownik będący konsumentem (lub inną uprawnioną osobą) żąda ponownego wykonania montażu lub usunięcia wady montażu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Do czasu wyjaśnienia reklamacji usługa Montaż mebli IKEA zostaje zablokowana na 14 dni na koncie Wykonawcy.
Nawet jeśli Fixly nie rekomenduje przekazania reklamacji Wykonawcy, użytkownik nadal ma prawo złożyć ją poza niniejszym procesem, tj. bez udziału Fixly, bezpośrednio wobec Wykonawcy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Brak rekomendacji przekazania reklamacji do Wykonawcy nie oznacza, że Fixly rozpatruje reklamację negatywnie lub przyznaję słuszność Wykonawcy.

Czat jest obecnie niedostępny. Skontaktuj się z nami poprzez Formularz kontaktowy.