Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Zasady korzystania oraz regulamin programu „Bonusowe punkty” (od 22.03.2022)

Regulamin Serwisu Fixly i Regulamin Programu „Bonusowe punkty” obowiązujące od 22.03.2022 r.

22 marca 2022 r. wchodzi w życie aktualizacja Regulaminu Serwisu Fixly oraz Regulaminu Programu „Bonusowe punkty”. Wynika ona z potrzeby dostosowania dokumentów do zmian w Serwisie Fixly oraz zasad funkcjonowania Programu „Bonusowe punkty”, które zostaną wdrożone w najbliższym czasie. Ponadto wprowadzamy również zmiany redakcyjne, których celem jest zwiększenie jasności tekstu obydwu tych regulaminów.

  • Najważniejsze zmiany w Regulaminie Serwisu Fixly to:

[Kody rabatowe] Wprowadzenie możliwości korzystania przez Wykonawców z kodów rabatowych w ramach dokonywania płatności za określone Usługi dodatkowe oraz Pakiety. Określenie zasad i warunków korzystania z kodów rabatowych.

[Reklamacje i zmiany Regulaminu Serwisu Fixly] Doprecyzowanie postanowień dotyczących zasad postępowania, w sytuacji gdy dane lub informacje podane w reklamacji nie pozwalają na jej rozpoznanie, a także zasad wprowadzania zmian do Regulaminu Serwisu Fixly i informowania Użytkowników o tych zmianach.

[Pozasądowe rozwiązywanie sporów] Doprecyzowanie postanowień dotyczących korzystania przez Użytkowników będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym źródeł, z których możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji na ten temat.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat aktualizacji Regulaminu Programu „Bonusowe punkty”, który ma zastosowanie do Wykonawców. 

  • Dotychczasowa treść Regulaminu Programu „Bonusowe punkty” została uchylona i zastąpiona przez nowy dokument. Nowa treść Regulaminu Programu określa zasady funkcjonowania Programu, w tym warunki uczestnictwa w Programie, procedurę reklamacyjną oraz zasady zmiany Regulaminu Programu i informowania o nich Wykonawców. Najważniejsze z nich to:

[Warunki uczestnictwa w Programie] Zasady przyznawania punktów Fixly w ramach Programu są następujące:

  • bonusowe punkty Fixly są przyznawane Wykonawcom za otrzymanie pierwszych dziesięciu Opinii o wartości 4 lub 5 gwiazdek od Zlecającego za realizację Usługi w ramach jego Zapytania (łącznie maksymalnie 50 punktów Fixly);
  • Wykonawcy otrzymują zwrot równy wydanym punktom Fixly, w sytuacji gdy odpowiedzieli na Zapytanie Zlecającego i złożyli Ofertę, ale Zlecający porzucił lub odwołał Zapytanie lub dział obsługi klienta Fixly zablokował tę Ofertę ze względu na naruszenie Regulaminu Serwisu Fixly lub Regulaminu Programu;
  • zwrot równy wydanym punktom Fixly otrzymują Wykonawcy, którzy wykonali Usługę w ramach Zapytania Zlecającego i otrzymali od Zlecającego za ich realizację zapłatę poprzez Płatności Fixly.

Wykorzystanie punktów Fixly przyznanych w ramach Programu jest możliwe w ciągu 7 dni od chwili ich aktywacji, chyba że ważność punktów została przedłużona poprzez zakup jednego z Pakietów. Szczegółowe warunki wykorzystania poszczególnych punktów Fixly przyznanych w ramach Programu określa Regulamin Programu.

Wykonawcy zachowują prawo do wykorzystania punktów Fixly otrzymanych na podstawie uprzednio obowiązujących warunków Regulaminu Programu w zakresie i na zasadach przewidzianych w tych warunkach.

[Reklamacje i zmiany Regulaminu Programu] Postanowienia dotyczące procedury reklamacyjnej, a także zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Programu i informowania Wykonawców o tych zmianach zostały określone w sposób spójny z postanowieniami Regulaminu Serwisu Fixly.

Pełną treść wszystkich zmian w Regulaminie Serwisu Fixly prezentuje dołączony poniżej plik z tym regulaminem, w którym kolorem zaznaczone zostały postanowienia dodawane oraz ulegające zmianie. Poniżej znajduje się również Regulamin Programu „Bonusowe punkty”, który zastąpił uchyloną dotychczasową treść tego regulaminu.